Tập Đoàn Truyền Thông Trang Triệu Chính Thức Tiếp Nhận & Điều Hành Quỹ Đầu Tư Landmark Entertainment

Dự án thuộc Tập đoàn Landmark Asia Holdings Hàn Quốc, Landmark Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực đầu tư sản xuất phim, chương trình giải trí cho giới trẻ, đầu tư tài chính, bất động sản và tìm kiếm hỗ trợ các doanh nghiệp start-up tiềm năng.

Chia sẻ:

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI


  • agibi
  • hoàng gia
  • vạn an
  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRANG TRIỆU
  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRANG TRIỆU
  • Báo nhân dân
  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRANG TRIỆU